Organigram

Družba SIJ ZIP center d.o.o. je del skupine SIJ – Slovenska industrija jekla.

Največja lastnika družbe SIJ d.d., in skupine SIJ sta družba Dilon, d.o.o., Ljubljana in Republika Slovenija. Ostali delničarji so manjšinski lastniki družbe SIJ, d.d.

Skupina SIJ združuje 24 družb, od tega jih ima 16 sedež znotraj Evropske skupnosti, tri v državah bivše Jugoslavije ter ena v ZDA.

 

SIJ | Group

 • Jeklarstvo
 • Železarna Jesenice
 • Ravne Knives UK (GB)
 • Ravne Knives UK (North)(GB)
 • Ravne Knives USA (US)
 • Surovinska baza
 • dankor (cro)
 • metal eko sistem (RS)
 • topmetal (bIH)
 • Upravljanje in druge storitve
 • Jeklarstvo
 • Železarna Jesenice
 • Ravne Knives UK (GB)
 • Ravne Knives UK (North)(GB)
 • Ravne Knives USA (US)
 • Surovinska baza
 • dankor (cro)
 • metal eko sistem (RS)
 • topmetal (bIH)
 • Upravljanje in druge storitve