Družbena odgovornost

V SIJ ZIP centru skrbi za zaposlene in primernega ter varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic namenjamo veliko pozornost. Negujemo pošten odnos do kupcev in dobaviteljev ter skrben odnos do narave in okolja. Ta načela kot družbeno odgovorno podjetje uresničujemo prostovoljno in nad ravnjo, ki je določena z zakonodajo.