Varovanje okolja

V SIJ ZIP centru se vsi zaposleni zavedamo pomembnosti stalne skrbi za ohranjanje čistega okolja, saj s svojim odnosom do njega vplivamo tudi na kakovost življenja prihodnjih generacij. S svojo dejavnostjo želimo čim manj obremenjevati okolje, zato sistematsko varujemo okolje ob podpori standarda ISO 14001. 

Zagotavljamo, da so naši proizvodi proizvedeni v skladu s standardi in tehnično dokumentacijo, zakonskimi zahtevami, drugimi državnimi in lokalnimi uredbami.