Poslovna strategija

Z doseganjem dolgoročnih ciljev, ob spoštovanju veljavnih zakonov ter predpisov, bomo krepili finančno stabilnost družbe. Pri delu bomo upoštevali visoke standarde poslovne etike in gradili organizacijsko kulturo, ki spodbuja zakonito in etično ravnanje vseh zaposlenih.

Utrditi želimo vodilni položaj invalidskega podjetje v regiji in ustvarjati pogoje za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb v ustreznih proizvodnih in storitvenih programih.

Med pomembne cilje SIJ ZIP Centra štejemo ustvarjanje pogojev za zaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest za težje zaposljive invalidne osebe v lokalnem okolju v okviru koncesijskih dejavnosti.