Vizija, poslanstvo, vrednote

VIZIJA

Vizija podjetja SIJ ZIP Center je biti največji zaposlovalec invalidnih oseb v Koroški regiji s ponudbo inovativnih, navdušujočih, drugačnih in predvsem edinstvenih izdelkov in storitev na različnih področjih. Naši izdelki so unikati.

POSLANSTVO

Naša osnovna skrb je zadovoljstvo in rast zaposlenih, kupcev in dobaviteljev. Zadovoljstvo razvijamo in utrjujemo za našimi zvestimi kupci na področju:

  • mizarstva,
  • tiskarstva, 
  • čiščenja, 
  • podpornih storitev, kooperacij in
  • zaposlitvene rehabilitacije 

Med našimi zaposlenimi je 50 odstotkov invalidov. V družbi ustvarjamo priložnosti za njihov razvoj in specializacijo. V ZIP Centru smo drugačni, smo edinstveni. Edinstveni so tudi naši izdelki. V drugačnosti ljudi in storitev razvijamo vaše priložnosti, našo specializacijo.

Ustvarjamo in ohranjamo dinamično okolje, kjer so zaupanje, iskrenost ter odgovornost vrednote, ki zagotavljajo uspešen razvoj zaposlenih in njihovo pripadnost.
Z odgovornim poslovanjem, upravljanjem in ravnanjem zagotavljamo rast družbe ter krepimo spoštljiv odnos do narave.

VREDNOTE

Naše vrednote so spoštovanje, zaupanje in odličnost.
V družbi se zavedamo odgovornosti do kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in zaposlenih.
Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi zaposlenimi z jasno vizijo in razvojno naravnanostjo. Upoštevamo zakonska določila in skrbimo za varovanje okolja.